Ułatwienia dostępu

Skip to main content


REKLAMA

Kartę Jastrzębianina wyrobisz w punktach terenowych MZK

 |  Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Dodane przez:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Będzie w nich można wyrobić Kartę Jastrzębianina. W każdym sołectwie taka okazja będzie dwa razy.

Od 20 listopada do 1 grudnia, codziennie - poza weekendami - w jastrzębskich sołectwach dostępne będą punkty terenowe Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (MZK). Będzie w nich można wyrobić Kartę Jastrzębianina, czyli dokument, będący podstawą do korzystania z darmowej komunikacji.

Punkty terenowe MZK pojawią się w pięciu sołectwach Jastrzębia-Zdroju. W każdym z nich, jego mieszkańcy dwukrotnie będą mieli okazję z niego skorzystać. Gdzie i kiedy będzie ku temu możliwość?

 • 20 i 27 listopada - Szeroka, os. 1000-lecia (świetlica)
 • 21 i 28 listopada - Ruptawa-Cisówka, ul. Cieszyńska 101 (Dom Sołecki)
 • 22 i 29 listopada - Bzie, ul. Rostków 7 (remiza OSP)
 • 23 i 30 listopada - Moszczenica, ul. Komuny Paryskiej 16 (remiza OSP)
 • 24 listopada i 1 grudnia - Borynia, ul. Gajowa 11A (Dom Sołecki)

REKLAMA

Każdorazowo, punkty będą przyjmować wnioski w godzinach - od 9:00 do 17:00.

Przypomnijmy, że osoby, które zdecydują się złożyć wniosek o Kartę Jastrzębianina w formie tradycyjnej, papierowej, składając go, muszą załączyć do niego dokumenty.

 • Pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem jego złożenia we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym lub - przy elektronicznym rozliczaniu podatku - pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym
 • W przypadku osób automatycznie rozliczanych z podatku, powinny one okazać pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym
 • W przypadku braku możliwości okazania dokumentów określonych powyżej, z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, dopuszcza się okazanie do wglądu zaświadczenia wydanego przez właściwy dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urząd skarbowy, potwierdzającego fakt rozliczenia tam podatku
 • Rolnicy okazują aktualną decyzję Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalającą wnioskodawcy wysokość podatku rolnego
 • Osoby objęte pomocą społeczną okazują zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie Karty
 • W przypadku wniosku składanego przez rodzica/opiekuna prawnego dla dziecka powyżej 18 roku życia należy okazać dokument poświadczający realizację obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki (np. legitymacja szkolna) lub dokument poświadczający status studenta (np. legitymacja studencka, indeks) oraz dokument poświadczający sprawowanie władzy rodzicielskiej (w szczególności akt urodzenia, PIT „”). Karta jest wydawana do 26 roku życia
 • W przypadku dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej prowadzonej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój należy przedstawić postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej

Dodatkowo, składając wniosek w formie tradycyjnej, konieczne jest dołączenie zdjęcia o wymiarach 35x45 mm, wykonanego na papierze fotograficznym. Zdjęcie musi być kolorowe lub czarno-białe, ukazujące twarz na jasnym tle, bez ciemnych okularów oraz nakrycia głowy, podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem. Zostanie ono zwrócone przy odbiorze Karty. Przy składaniu wniosku należy również okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Karta Jastrzębianina będzie wydawana po 30 dniach od złożenia wniosku.

Przeczytaj pełny artykuł ze źródła:

https://www.jastrzebie.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/punkty-terenowe-mzk-pojawia-sie-w-solectwach


Podziel się z innymi, udostępnij:
REKLAMA

Podziel się swoim zdaniem...
jesteś gościem
lub dodaj jako gość
Ładuję komentarze... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.

Ciekawy temat? Rozpocznij dyskusję. Zostaw komentarz...

na Tapecie! Ciekawe tematy w Jastrzębiu-Zdroju

REKLAMA


Ostanie komentarze

zajęlibyście się poważnie tematem i opisali to co się dzieje
dajmy na luz, nie dajmy się skłócać
Trafnie i w dobrym czasie. To co ostatnio się wyprawia to przekracza wszelkie granice 
@Mariantaka prawda, przypomina mi się film z cyganami, którzy przekonują, że "...u nas na wsi psów się nie je - ...
jjak można mieć tak "wy...bane"?
Wstyd i hańba dla miasta 

REKLAMA

REKLAMA