Ułatwienia dostępu

Skip to main content


REKLAMA

Organizacje Pożytku Publicznego działające w Jastrzębiu-Zdroju

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571. Arkusz zawiera wybrane dane.
Źródło: Narodowy Instytut Wolności.

JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE

JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE

KRS: 0000001575 | NIP: 6331730959
"BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE"

"BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE"

KRS: 0000001767 | NIP: 6332044195
STOWARZYSZENIE "JESTEM SOBĄ WIĘC DZIAŁAM"

STOWARZYSZENIE "JESTEM SOBĄ WIĘC DZIAŁAM"

KRS: 0000002718 | NIP: 6331760676
TOWARZYSTWO "SPRAWNI INACZEJ"

TOWARZYSTWO "SPRAWNI INACZEJ"

KRS: 0000002790 | NIP: 6331995563
KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KRS: 0000003024 | NIP: 6331807461
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

KRS: 0000003038 | NIP: 6332005077
HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW. KATARZYNY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW. KATARZYNY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KRS: 0000012970 | NIP: 6332008236
STOWARZYSZENIE KOTY SIEROTY

STOWARZYSZENIE KOTY SIEROTY

KRS: 0000291970 | NIP: 6332165846
PRO FUTURO

PRO FUTURO

KRS: 0000330629 | NIP: 9542678482
"FUNDACJA OGNIWO"

"FUNDACJA OGNIWO"

KRS: 0000364436 | NIP: 6332219217
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WSPÓLNY ROZWÓJ"

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WSPÓLNY ROZWÓJ"

KRS: 0000508025 | NIP: 6332232962
STOWARZYSZENIE "PSYJACIELE"

STOWARZYSZENIE "PSYJACIELE"

KRS: 0000508487 | NIP: 6332232927
FUNDACJA RAZEM DO SPRAWNOŚCI PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

FUNDACJA RAZEM DO SPRAWNOŚCI PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KRS: 0000585628 | NIP: 6332234760
LUDOWY KLUB SPORTOWY "GRANICA" RUPTAWA

LUDOWY KLUB SPORTOWY "GRANICA" RUPTAWA

KRS: 0000603853 | NIP: 6332011534
FUNDACJA "NIEBIESKI DOM"

FUNDACJA "NIEBIESKI DOM"

KRS: 0000614780 | NIP: 6332235506
IMPULS FABRYKA KREATYWNOŚCI

IMPULS FABRYKA KREATYWNOŚCI

KRS: 0000657196 | NIP: 6332236368
FUNDACJA NOWA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

FUNDACJA NOWA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

KRS: 0000799395 | NIP: 6332240708
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA