Patronat medialny nad imprezami - warunki i zasady

ZASADY PATRONATU MEDIALNEGO

Warunkiem objęcia patronatem medialnym wydarzenia jest promowanie wzajemne. Ze strony Informacyjnej Społeczności wydarzenie jest promowane na stronach Serwisu Jastrzebianie.pl oraz w wynikach wyszukiwania Jaspedia.pl. Warunkiem potwierdzającym ze strony organizatora jest informacja o objęciu patronatem wydarzenia przez Serwis Jastrzebianie.pl oraz zamieszczenie logotypów na materiałach reklamowych oraz udostępnienie ich do publikacji na łamach Serwisu.

PATRONAT MEDIALNY ZASADY POSTĘPOWANIA :

Zespół Informacyjnej Społeczności (iS) powinien otrzymać zapytanie o patronat medialny przez dostępny formularz wraz z niezbędnymi informacjami oraz danymi kontaktowymi organizatora. Organizator zobowiązany jest do przedstawienia planu wydarzenia, terminu, listy patronów oraz sposobu promowania wydarzenia, oczekiwanej pomocy ze strony Serwisu oraz w jaki sposób Serwis będzie promowany przed, w trakcie i po wydarzeniu.

Organizator zapewnia akredytację dla osób wyznaczonych z ramienia portalu oraz dostęp do niezbędnych materiałów niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, jak notatki prasowe, fotorelacje, linki, filmy wideo, itp. Po uprzednim ustaleniu zasad (iS) oraz Jastrzebianie.pl mogą promować się podczas wydarzenia nad którym objęli patronat. W przypadku naruszenia zasad patronatu medialnego lub zmiany zasad czy organizatora (iS) może wycofać się z patronatu i promowania wydarzenia i decyzja ta nie wymaga uzasadnienia.

PUBLIKOWANIE INFORMACJI O WYDARZENIACH :

Organizatorzy wydarzeń chcących by informacje o nich ukazały się w Serwisie Jastrzebianie.pl lub na FunPage i grupie na portalu społecznościowym Facebook lub innych mediach społecznościowych proszeni są o wcześniejszy kontakt. Jednym z warunków darmowej publikacji informacji jest umieszczenie logo Serwisu Jastrzebianie.pl na materiałach lub plakatach w przeciwnym wypadku informacje mogą być umieszczone jedynie po skorzystaniu z płatnej formy promocji i publikowania na łamach Serwisu, chyba że zawarte wcześniej umowy stanowią inaczej.

Jastrzebianie.pl - serwis mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój
Projekt jest częścią budowy Informacyjnej Społeczności w Jastrzębiu-Zdroju


© All rights reserved. Projekt i realizacja Serwisy i portale miejskie.
Wróć do góry