Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Patronat medialny nad imprezami - warunki i zasady

Bezpłatnie promujemy wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne - nie tylko w naszym regionie. Portal Jastrzebianie.pl wypełniając misję, mającą na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego w Jastrzębiu oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, proponuje bezpłatną promocję wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na zasadzie patronatu medialnego. Jest to bardzo efektowna forma promowania różnego rodzaju imprez skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Oferta skierowana jest do:
 • firm zajmujących się profesjonalną działalnością artystyczną, koncertową, itp.,
 • domów kultury, kin i teatrów,
 • muzeów, biur artystycznych i galerii,
 • szkół i uczelni wyższych,
 • organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.),
 • klubów sportowych,
 • mediów (prasy, radia i telewizji),
 • innych instytucji organizujących imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe oraz do grup nieformalnych i osób indywidualnych.
Oferujemy:
 • atrakcyjną prezentację informacji o danej imprezie na stronie głównej Portalu oraz w kalendarzu imprez,
 • w przypadku potrzeby zamieszczenia większej ilości informacji - oddzielną stronę ze szczegółami i informacjami o organizatorze
 • oprócz tekstów, możliwość zamieszczenia zdjęć, grafik, plików dźwiękowych,
 • szybką aktualizację (np. podanie wyników rozgrywek tuż po zakończeniu meczu),
 • prezentację banera reklamowego o imprezie na stronach Portalu,
 • możliwość zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy, a w przypadku większych imprez również znaków firmowych sponsorów (logo).
W zamian oczekujemy:
 • opublikowania adresu Portalu Jastrzebianie.pl w materiałach informacyjnych i na plakatach (np. w Internecie: www.jastrzebianie.pl)
 • prezentacji adresu Jastrzebianie.pl w trakcie trwania imprezy,
 • w przypadku współpracy z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) prezentacji adresu - w miarę możliwości - w publikacjach i programach o imprezie,
 • zamieszczenia w widocznym miejscu banera reklamowego Portalu podczas trwania imprezy,
 • udostępnienie możliwości kolportażu materiałów reklamowych Portalu podczas trwania imprezy,
 • w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np. biletowany koncert) - co najmniej czterech biletów do rozdania aktywnym użytkownikom, np. w konkursie.
Uwagi techniczne:
Po omówieniu szczegółów współpracy organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji Portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być wydruki, plakaty, zdjęcia, itp. (wówczas redakcja przygotuje strony internetowe we własnym zakresie), preferujemy gotowe materiały przygotowane w postaci plików cyfrowych.
Wymagania:
 •  pliki tekstowe - w formacie .doc .odt (Open Office), .rtf lub .txt (środkowoeuropejski system kodowania polskich liter - UTF-8),
 •  zdjęcia - w formacie .jpg, jpeg
 • pliki graficzne - w formacie .jpeg, .png lub .jpg
 • pliki dźwiękowe - w formacie .mp3,
 • animowane banery reklamowe - w formacie .gif, rozmiary max 900x150 pikseli (ew. 700x90), wielkość pliku nie większa niż 40 kb,
 • strony internetowe - w formacie .html (.htm, .html).

Redakcja Portalu Jastrzebianie.pl zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.

Materiały i informacje do udostępnienia zostałyzamieszczone na stronie: Logotypy i materiały promocyjne Serwisu Jastrzebianie.pl

Uwagi końcowe:
 • Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie - w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.
 • Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych.
 • Redakcja  Portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.
 • Redakcja Portalu  zastrzega sobie - w szczególnych przypadkach - prawo do nie podejmowania współpracy bez podania przyczyn.

Masz pytania, wątpliwości? Skontaktuj się z nami > 

Inne podobne tematy:

Witaj w Jastrzebianie.pl - po mocnej stronie miasta

Logotypy i materiały promocyjne Serwisu Jastrzebianie.pl

Jak działa Serwis Jastrzebianie.pl?

Oferta reklamy w Serwisie Jastrzebianie.pl

Cennik reklamy w Serwisie Jastrzebianie.pl

Jak działa wyszukiwarka miejska Jaspedia.pl?

REKLAMA