Zapraszamy na wiosenne eliminacje Czwartków Lekkoatletycznych

 |  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dodane przez:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Towarzystwem Lekkoatletycznym Athletics Jastrzębie zaprasza na trzeci z kolei Czwartek Lekkoatletyczny, który odbędzie się 27 kwietnia na kompleksie 1 Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Granicznej 2.

Zapraszamy na wiosenne eliminacje Czwartków Lekkoatletycznych

Do udziału w lekkoatletycznych rozgrywkach zapraszamy uczniów szkół podstawowych którzy będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa wiekowa – rocznik 2010

II grupa wiekowa – rocznik 2011

III grupa wiekowa – rocznik 2012 i młodsi

 

W następujących konkurencjach:

 • Dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową
 • Chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową

 

Zgłoszenia szkół będą przyjmowane do 21 kwietnia

Zgłoszenia indywidualne w dniu zawodów.

REGULAMIN

Czwartek Lekkoatletyczny - Wiosenne eliminacje

27.04.2023 godz. 10.30

1.Organizator

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju
 • Współorganizator - Towarzystwo Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie

2. Cel zawodów:

 • propagowanie aktywnego wypoczynku i integracji społecznej,
 • popularyzacja lekkoatletyki jako jednej z form spędzania aktywnie wolnego czasu
 • wyłonienie najlepszych trójek w każdej konkurencji oraz najliczniejszych szkół

3.Terminy i Miejsce

 • III termin – 27.04.2023, IV – Finał Miejski Maj 2023
 • Godzina 10.30
 • Kompleks Boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. Graniczna 2

4.Zgłoszenia

 • do 21.04.2023

na adres e-mail jstaskiewicz@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach ( jednej biegowej i jednej technicznej)

5. Biuro zawodów

Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów w godz. 9.30-10.20

6.Kontakt

7.Konkurencje

 • Dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową
 • Chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową

8.Grupy Wiekowe:

I grupa wiekowa 13 lat – rocznik 2010

II grupa wiekowa 12 lat – rocznik 2011

III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – rocznik 2012 i młodsi

9. Warunek udziału w Czwartku Lekkoatletycznym

Szkoły/ kluby zgłaszają ekipy na liście zbiorowej podpisaną przez dyrektora szkoły bądź kierownika danej ekipy (Zgłoszenie zbiorowe wg. wzoru)

Przystąpienie do ZAWODÓW jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. Organizator wymaga posiadania zgody rodzica / opiekuna prawnego na wzięcie udziału w zawodach.

Uczestnikiem Zawodów może zostać uczeń, u którego nie występują przeciwwskazania zdrowotne. Decyzje w tym zakresie podejmuje rodzic lub opiekun prawny.

Szkoła, której uczniowie będę uczestniczyli w zawodach, i która dokonuje zgłoszenia zbiorczego jest zobowiązana pozyskać zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na udział ucznia. Szkoła ta zobowiązana jest zapoznać rodziców/opiekunów prawnych z treścią Regulaminu przed wyrażeniem zgody.

Zgłoszenie ucznia przez szkołę jest dla organizatora, jednoznaczne z odebraniem przez szkołę od rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji zapisów niniejszego regulaminu oraz zgody na udział w zawodach

10. Zasady Punktacji

Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej i konkurencji.

Suma punktów wyznaczy miejsce w łącznej klasyfikacji indywidualnej podczas Finału Miejskiego.

W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje w pierwszej kolejności :

- Ilość startów

- miejsce zajęte w Finale Miejskim

Klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie dla każdej kategorii i konkurencji oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

Zasady klasyfikacji drużynowej

O końcowej klasyfikacji drużynowej podczas Finału Miejskiego zadecyduje suma punktów zgromadzonych przez wszystkich sklasyfikowanych uczniów dziewcząt i chłopców(razem) po eliminacjach i Finale Miejskim

W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje w pierwszej kolejności :

- liczba startów w czwartkach lekkoatletycznych

- liczba uczniów startująca w czwartakach lekkoatletycznych

11. Nagrody Eliminacje Wiosenne

 • Indywidualne

Medale i dyplomy za miejsca 1-3 w każdej konkurencji

 • Drużynowe

Puchary dla najliczniejszej szkoły, Dyplomu za udział dla wszystkich szkół

12. Program Zawodów (kolejność konkurencji )

Przeczytaj pełny artykuł ze źródła:

https://www.mosir.jastrzebie.pl/mosir/aktualnosci/aktualnosc/zapraszamy-na-wiosenne-eliminacje-czwartkow-lekkoatletycznych

Podziel się z innymi, udostępnij:


Napisz komentarz...
jesteś gościem
lub dodaj jako gość
Ładuję komentarze... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.

Bądź pierwszy! Zostaw komentarz.

Ostanie komentarze

Mariola z rodziną 19 godz. temu Wielka zabawa w ostatnią niedzielę maja
Było super! dziękujemy
Andrzej 4 dn. temu Adwokat bez dyplomu
Historia jak z filmu "Złap mnie jeśli potrafisz" :) Wcześniej był lekarzem i pilotem hahaha
Z całym szacunkiem, ale te projekty wyglądają mało obywatelsko, a raczej jak wnioski pisane przez UM, czy ich pracowników?!

Jastrzebianie.pl - serwis mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój
Projekt jest częścią budowy Informacyjnej Społeczności w Jastrzębiu-Zdroju


© All rights reserved. Projekt i realizacja Serwisy i portale miejskie.
Wróć do góry