Ułatwienia dostępu

Skip to main content


REKLAMA

Zapraszamy na jesienne eliminacje Czwartków Lekkoatletycznych

 |  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dodane przez:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

19 października na kompleksie 1 Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Granicznej 2.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Towarzystwem Lekkoatletycznym Athletics Jastrzębie zaprasza na otwarcie sezonu 2023/2024 Czwartków Lekkoatletycznych, które odbędzie się 19 października na kompleksie 1 Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Granicznej 2.

Do udziału w lekkoatletycznych rozgrywkach zapraszamy uczniów szkół podstawowych którzy będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa wiekowa – rocznik 2011

II grupa wiekowa – rocznik 2012

III grupa wiekowa – rocznik 2013 i młodsi

 

W następujących konkurencjach:

 • Dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową
 • Chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową

 

Zgłoszenia szkół będą przyjmowane do 16 kwietnia

Zgłoszenia indywidualne w dniu zawodów.

REGULAMIN

Czwartek Lekkoatletyczny - Jesienne eliminacje

19.10.2023 godz. 9.00

1.Organizator

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju
 • Współorganizator - Towarzystwo Lekkoatletyczne Athletics Jastrzębie

2. Cel zawodów:

 • propagowanie aktywnego wypoczynku i integracji społecznej,
 • popularyzacja lekkoatletyki jako jednej z form spędzania aktywnie wolnego czasu
 • wyłonienie najlepszych trójek w każdej konkurencji oraz najliczniejszych szkół

3.Terminy i Miejsce

 • I termin – 19.10.2023
 • Godzina 9.00
 • Kompleks Boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. Graniczna 2

4.Zgłoszenia

 • do 16.10.2023

na adres e-mail jstaskiewicz@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach ( jednej biegowej i jednej technicznej).

Wyjątkiem jest Finał Miejski gdzie każdy uczestnik może startować tylko w jednej wybranej konkurencji!

5. Biuro zawodów

Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów w godz. 8.15-9.00

6.Kontakt

7.Konkurencje

 • Dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową
 • Chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową

8.Grupy Wiekowe:

I grupa wiekowa – rocznik 2011

II grupa wiekowa – rocznik 2012

III grupa wiekowa – rocznik 2013 i młodsi

9. Warunek udziału w Czwartku Lekkoatletycznym

Szkoły/ kluby zgłaszają ekipy na liście zbiorowej podpisaną przez dyrektora szkoły bądź kierownika danej ekipy (Zgłoszenie zbiorowe wg. wzoru)

Przystąpienie do ZAWODÓW jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. Organizator wymaga posiadania zgody rodzica / opiekuna prawnego na wzięcie udziału w zawodach.

Uczestnikiem Zawodów może zostać uczeń, u którego nie występują przeciwwskazania zdrowotne. Decyzje w tym zakresie podejmuje rodzic lub opiekun prawny.

Szkoła, której uczniowie będę uczestniczyli w zawodach, i która dokonuje zgłoszenia zbiorczego jest zobowiązana pozyskać zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na udział ucznia. Szkoła ta zobowiązana jest zapoznać rodziców/opiekunów prawnych z treścią Regulaminu przed wyrażeniem zgody.

Zgłoszenie ucznia przez szkołę jest dla organizatora, jednoznaczne z odebraniem przez szkołę od rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji zapisów niniejszego regulaminu oraz zgody na udział w zawodach

10. Zasady Punktacji

Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej i konkurencji.

Suma punktów wyznaczy miejsce w łącznej klasyfikacji indywidualnej podczas Finału Miejskiego.

W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje w pierwszej kolejności :

- Ilość startów

- miejsce zajęte w Finale Miejskim

Klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie dla każdej kategorii i konkurencji oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

Zasady klasyfikacji drużynowej

O końcowej klasyfikacji drużynowej podczas Finału Miejskiego zadecyduje suma punktów zgromadzonych przez wszystkich sklasyfikowanych uczniów dziewcząt i chłopców(razem) po eliminacjach i Finale Miejskim

W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje w pierwszej kolejności :

- liczba startów w czwartkach lekkoatletycznych

- liczba uczniów startująca w czwartakach lekkoatletycznych

Link do wyników: https://meets.rosterathletics.com/public/competitions/details/about?id=24421&icId=6273&g=Male

11. Nagrody Eliminacje Wiosenne

 • Indywidualne

Medale i dyplomy za miejsca 1-3 w każdej konkurencji

 • Drużynowe

Puchar dla najliczniejszej szkoły, Dyplomy za udział dla wszystkich szkół

12. Program Zawodów (kolejność konkurencji )

Przeczytaj pełny artykuł ze źródła:

https://www.mosir.jastrzebie.pl/mosir/aktualnosci/aktualnosc/zapraszamy-na-wiosenne-eliminacje-czwartkow-lekkoatletycznych-1


Podziel się z innymi, udostępnij:
REKLAMA

Podziel się swoim zdaniem...
jesteś gościem
lub dodaj jako gość
Ładuję komentarze... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.

Ciekawy temat? Rozpocznij dyskusję. Zostaw komentarz...

na Tapecie! wyróżnione artykuły

REKLAMA


Ostanie komentarze

250 metrów to dla mieszkańców tej ulicy jak autostrada, ale dla mnie Kowalskiego z osiedla to żarty!
świetny materiał!
Jaki remont? Przejeżdżam tam codziennie i nic się nie dzieje. Jakieś znaki nastawiali, a dziury jak w budżecie miasta! 
Pan Witold jak zwykle w formie i na poziomie! powodzenia
Gratulacje Eugeniuszu! 

REKLAMA

REKLAMA