Ułatwienia dostępu

Skip to main content

JSW z nowoczesnym finansowaniem SLL

 |  Jastrzębska Spółka Węglowa
Jastrzębska Spółka Węglowa
Dodane przez:
Jastrzębska Spółka Węglowa wraz z konsorcjum złożonym z ośmiu polskich instytucji finansowych podpisały umowę na nowatorskie finansowanie w formule SLL (Sustainability Linked Loan). To pierwsze takie finansowanie w sektorze wydobywczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Środki w wysokości 1,65 mld PLN zagwarantują Spółce dalszy rozwój, przy jednoczesnej realizacji ambitnych celów transformacji klimatycznej.

Jastrzębska Spółka Węglowa z sukcesem sfinalizowała dziś kilkumiesięczny proces prac nad pozyskaniem nowatorskiego finansowania. Ze względu na profil działalności Spółki (wydobycie węgla), w połączeniu z ogólnoeuropejskimi trendami wskazującymi, że tylko sektor OZE jest uprawniony do ubiegania się o finansowanie w formule SLL, nie był on łatwy.

- Finansowanie w formule SLL jest coraz popularniejszym instrumentem finansowym oferowanym przez banki i wykorzystywanym na świecie przez wiele przedsiębiorstw. Ale dopiero polska Spółka JSW, jako pierwszy podmiot z sektora wydobywczego w Europie Środkowo-Wschodniej, może pochwalić się pozyskaniem takiego „zielonego” kredytu – mówi Tomasz Cudny, Prezes Zarządu JSW – W ten sposób JSW oraz zaangażowane instytucje finansowe z konsorcjum udowadniają, że węgiel koksujący niezbędny do produkcji stali, nie jest „czarny” tylko „zielony”, bo bez niego nie będzie możliwe przeprowadzenie realnej transformacji klimatycznej całego kontynentu. Chciałbym podziękować wszystkim podmiotom finansującym za otwartość na naszą działalność i zrozumienie roli węgla koksującego jako strategicznego surowca w UE oraz odwagę.

W skład konsorcjum banków i innych instytucji finansowych, które udzieliły finansowania SLL wchodzą: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., PZU S.A., PZU Życie S.A. oraz Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. Dodatkowym gwarantem jest należące do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju KUKE.

- Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Jastrzębską Spółkę Węglową w jej ambitnych planach w zakresie zrównoważonej transformacji. Jednym z filarów strategii PKO Banku Polskiego na lata 2023-25 jest finansowanie zielonej gospodarki i oferowanie firmom rozwiązań, które pomogą im utrzymać konkurencyjność w obliczu wyzwań biznesowych i regulacyjnych. Najlepszym przykładem takich rozwiązań jest właśnie finansowanie w formule Sustainability-Linked Loan – mówi Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, nadzorujący Obszar Klienta Strategicznego i Bankowości Inwestycyjnej. PKO Bank Polski jest organizatorem, agentem i agentem zabezpieczeń tej transakcji.

Unikalna formuła SLL oznacza formę kredytowania przedsiębiorstwa opartą o cele ESG. Oznacza ona zapewnienie finansowania w oparciu o określone wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Różnica między zwykłym kredytem, a kredytem w formule SLL dla Spółki JSW ma ogromne znaczenie – pokazuje, że zrównoważony rozwój jest dla całej Grupy Kapitałowej JSW priorytetem, a każdy obszar działalności ma zmierzać do realizacji ambitnych celów, takich jak:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych (w porównaniu z rokiem 2018) o -27% do roku 2026 i o -30% do roku 2030;
  • poziom ujęcia metanu >=50% (do roku 2026);
  • poziom zagospodarowania ujętego metanu >95% (do roku 2026).

Cele te zostały wpisane do umowy z konsorcjum instytucji finansujących i będą podlegać corocznej weryfikacji przez podmiot zewnętrzny. Są one tożsame z tymi przyjętymi w ogłoszonej przez JSW na jesieni 2021 roku Strategii Środowiskowej oraz opracowanym planem inwestycji środowiskowych. W jego ramach Spółka już rozpoczęła Program Gospodarczego Wykorzystania Metanu, a także ma w planach budowę własnych farm fotowoltaicznych.

– Bank Pekao jest liderem w finansowaniu największych polskich firm i chcemy tę pozycję umacniać. A przy tym zależy nam by odgrywać jak największą rolę w zielonej transformacji polskiej gospodarki i konsekwentnie staramy się ten cel realizować. Wsparcie JSW w zrównoważonym rozwoju, znaczącej redukcji emisji i zagospodarowania metanu, to dla nas naturalny kierunek, niezwykle istotny również z punktu widzenia polskiej i europejskiej gospodarki w świetle skracania łańcuchów dostaw i umacniania lokalnego przemysłu. JSW jest czołowym europejskim producentem węgla koksującego, uznawanego przez UE za surowiec krytyczny, nieodzowny w przemyśle stalowym – powiedział Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.

- Zielona transformacja i ESG są jednymi z priorytetów naszej nowej strategii „Bank na co dzień. Bank na przyszłość”. Teraz z dumą możemy ogłosić, że jesteśmy w gronie pionierów środkowo-wschodniej Europy udzielających finansowania w formule SLL spółce z sektora wydobywczego. Cieszę się, że możemy wspierać inwestycje, które służą transformacji polskich firm. To szczególnie ważne w przypadku koncernów mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki, a do takich należy JSW – mówi Grzegorz Olszewski, Prezes Zarządu Alior Banku.

- Zielona transformacja to strategiczne wyzwanie dla polskiej gospodarki. Zwłaszcza w sektorze wydobywczym potrzeba innowacyjnych rozwiązań i innowacyjnych instrumentów finansowania. Cieszę się, że możemy kontynuować wsparcie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej w nowej formule SLL, partnerując 7 innym podmiotom. Plany rozwojowe JSW wpisują się w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która z kolei wyznacza cele działania Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najbliższe lata– mówi prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Cezariusz Lesisz. - ARP S.A. od ponad trzech dekad pracuje na rzecz polskiego biznesu, ale współpraca w ramach tak szerokiego konsorcjum jest niezwykle rzadka i dlatego tak satysfakcjonująca. Konsolidacja polskiego kapitału wokół przedsięwzięć prowadzonych przez polską firmę to gwarancja, że transformacja klimatyczna będzie sprawiedliwa, a zyski, które z niej płyną, będą wzmacniały całą polską gospodarkę - dodaje prezes ARP S.A.

- Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. dołączyło do grona instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie JSW. Jego nowatorska formuła wpisuje się w zmiany ukierunkowane na zrównoważony rozwój w wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym – powiedziała Jadwiga Dyktus, Prezes Zarządu TFS. – SLL to forma finansowania, w której marża jest częściowo uzależniona od uzgodnionego postępu finansowanego podmiotu w osiąganiu celów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Instytucje finansowe odgrywają kluczową rolę w skorelowaniu finansowania ze wskaźnikami ESG. Te unikalne ciągle transakcje finansowania staną się coraz powszechniejsze w kolejnych latach - dodaje.

Aby pozyskać finansowanie w formule SLL do 2030 roku i jednocześnie utrzymać optymalny poziom oprocentowania jego obsługi JSW, wraz z konsorcjum instytucji finansujących, włączyło do całego procesu KUKE. W ramach programu przeznaczonego dla eksporterów ubiegających się o finansowanie realizacji inwestycji w Polsce, KUKE może wzmacniać poziom zabezpieczenia finansowania i obniżać związane z nim wymogi kapitałowe poprzez wystawienie gwarancji do 80% wartości finansowania – tak też ma być w tym przypadku.

Nasze instrumenty pozwalają wspierać ekspansję i rozwój polskich eksporterów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Dzięki gwarancjom KUKE możliwe jest pozyskanie przez eksportera o wiele większych środków i na lepszych warunkach niż bez ich udziału. Zależy nam szczególnie na umożliwianiu polskim firmom dostępu do finansowania, które jest przeznaczane na modernizację ich działalności w kierunku większej konkurencyjności na międzynarodowym rynku, ale też ograniczania wpływu na środowisko, a takie inwestycje prowadzi i planuje JSW, potentat w sprzedaży węgla koksującego w Europie. Wierzymy, że inwestycje oraz poczynione, innowacyjne finansowanie pozwolą jeszcze bardziej wzmocnić Spółkę w globalnych łańcuchach dostaw i dać impuls do dalszego zrównoważonego rozwoju – powiedziała Katarzyna Kowalska, wiceprezes KUKE.

W ramach struktury finansowania JSW, gwarancja KUKE jest dedykowana specjalnie pod tzw. limit środowiskowy, w ramach którego Spółka będzie realizować konkretne inwestycje wspierające jej transformację klimatyczną.

Wypracowana przez Spółkę JSW nowa struktura finansowania w formule SLL odznacza się korzystniejszymi warunkami w porównaniu z kredytem zawartym na poprzednie lata, poprzez m.in. niższą marżę czy koszty obsługi długu. Jednocześnie przyznana kwota 1,65 mld zł, z której może skorzystać Spółka (np. w momencie niezależnej od niej dekoniunktury na rynku), jest ponad dwa razy wyższa niż poprzednio, przy utrzymaniu takiego samego poziomu zabezpieczeń. Gwarantuje ona bezpieczeństwo bieżących działań JSW oraz jej rozwój, w tym realizację własnej zielonej transformacji.

- JSW powinno myśleć o swojej przyszłości nie tylko w perspektywie roku, ale kolejnych 2, 3 czy 5 lat. Działając odpowiedzialnie Spółka musi być zabezpieczona, jeśli chodzi o bieżącą działalność operacyjną. Jednocześnie musi przechodzić proces zmiany, prowadząc nowe, ambitne inwestycje ekologiczne, które zawarliśmy w swojej Strategii Środowiskowej do roku 2030. Realizacja tych wszystkich celów będzie możliwa właśnie dzięki pozyskanemu dziś finansowaniu SLL – komentuje Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.

Łączne zaangażowanie konsorcjum w finansowanie JSW wyniesie około 1,650 mln PLN. Na tę kwotę, poza kredytami w PLN, składa się między innymi kredyt terminowy wyrażony w walucie USD i EUR na łączną sumę stanowiącą równowartość kwoty 480 mln PLN. Przy uzyskiwaniu znaczących wpływów ze sprzedaży węgla i koksu właśnie w tych walutach, wpłynie to na obniżenie kosztów ich obsługi. Ostateczny termin spłaty ostatnich zobowiązań względem konsorcjum, zgodnie z zapisami w umowach, przewidziany jest 28 grudnia 2030 r.

Pozyskując finansowanie SLL, JSW jako pierwszy polski podmiot w sektorze wydobywczym potwierdza, że wydobywając węgiel koksujący i koks można dążyć do własnej neutralności klimatycznej, jednocześnie dostarczając surowiec strategiczny do produkcji stali, która sama stanowi bardzo istotny element ogólnej transformacji klimatycznej (np. każdy wiatrak potrzebuje 140 ton stali). JSW jest obecnie największym w Unii Europejskiej producentem węgla koksowego, a po zamknięciu kopalń w Czechach będzie jedynym. Dlatego rola i rozwój JSW są w tym zakresie kluczowe.

Przeczytaj pełny artykuł ze źródła:

https://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/jsw-z-nowoczesnym-finansowaniem-sll


Podziel się z innymi, udostępnij:
REKLAMA

Podziel się swoim zdaniem...
jesteś gościem
lub dodaj jako gość
Ładuję komentarze... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.

Ciekawy temat? Rozpocznij dyskusję. Zostaw komentarz...

na Tapecie! Ciekawe tematy w Jastrzębiu-Zdroju

REKLAMA

Helmut rura
Szukam dobrego elektromechanika do swojego Helmuta (VW). Ktoś coś poleci?
O.N.A.
Czy o prawda, że w Jastrzębiu nie ma gdzie potańczyć? ... (2)
Jastek (IAstek)
👋 Hej Jastrzębianie! 🌟Chcesz przekazać pozdrowienia, zadać pytanie czy po ... (2)
Lidia
Czy ktoś wypieka świąteczne ciasteczka?  (2)
Weber
Jest w Jastrzębiu jakaś firma zajmująca się obsługą prawną pod ... (1)
Jag0da
Gdzie naprawię laptopa? Nie włącza się!!! help (1)
VoyTek
Naprawa skrzyni biegów w okolicy? Ktoś coś poleci?
ChiChi
Polećcie weterynarza w okolicy. Chodzi mi o takiego, który bardziej ... (3)
Chłop ;)
Gdzie w Jastrzębiu lub bliskiej okolicy na dobry żur i ... (3)
OliwiaCZ
Manicure, pedicure w Jastrzębiu z dojazdem do Klienta godny polecenia? ... (1)

Ostanie komentarze

Od 15 lat prosimy UM o wykonanie drogi dojazdowej do naszych posesji na Młyńskiej . Dziś ktoś sie chwali z ...
Super! Czekamy na nagrody!
Spoczywaj w pokoju!Dziękujemy za wszystko,Byłaś i pozostaniesz w naszych sercach (1)
Uwaga rodacy: parkowanie na niedozwolonych miejscach kosztuje tutaj 300 zl. Omijajcie te miasto.
Zafundowanie mieszkańcom na finał Dni Jastrzębia zespołu C’est la vie to kpina z nas wszystkich. Na swojej stronie internetowej oraz na ... (1)
Pilnie potrzebował 160 tys . a to dobre  buhahhahaha

REKLAMA

REKLAMA